Úradná tabuľa ÚJD SR

1107-2024

č. konania: 1107-2024

č. rozhodnutia: 426/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.10.2023

dátum ukončenia konania: 30.12.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2024

Prílohy:

1107-2024_SpravneKonanie_1107-2024_14654732.pdf
1107-2024_An SE_00082_015543_2023.pdf
1107-2024_An SE_00082_012836_.pdf
1107-2024_Rozhodnutie_426_2023_Rozhodnutie_426_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024