Úradná tabuľa ÚJD SR

1104-2022

č. konania: 1104-2022

č. rozhodnutia: 132/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 21.12.2021

dátum ukončenia konania: 10.05.2022

dátum aktualizácie: 11.05.2022

Prílohy:

1104-2022_SpravneKonanie_1104-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 1104-2022rev03.pdf
1104-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_043226_Mc.pdf
1104-2022_R_051_2022_UhMa_MaGa podpisane.pdf
1104-2022_Rozhodnutie_132_2022_Anonymizované Rozhodnutie_EBO_132_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023