Úradná tabuľa ÚJD SR

1103-2022

č. konania: 1103-2022

č. rozhodnutia: 145/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 21.12.2021

dátum ukončenia konania: 04.06.2022

dátum aktualizácie: 14.06.2022

Prílohy:

1103-2022_SpravneKonanie_1103-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 04 č. UJD SR 1103-2022 (3995-2021.docx).pdf
1103-2022_SE_2022_013548_Ďu-anonymizovaná.pdf
1103-2022_R056_2022_GrOt_MaGa podpisane.pdf
1103-2022_SE_2021_043222_Mc-anonymizovaná.pdf
1103-2022_Rozhodnutie_145_2022_R145_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023