Úradná tabuľa ÚJD SR

1102-2024

č. konania: 1102-2024

účastník konania: SAM

dátum začiatku konania: 02.05.2024

dátum aktualizácie: 06.05.2024

Prílohy:

1102-2024_SpravneKonanie_1102-2024_1102-2024_Spravne_konanie_1102-2024_FoZ_SpK rev.00.pdf
1102-2024_1102-2024_Oznamenie o zacati SpK anonymizované.pdf

Aktualizácia: 06.05.2024