Úradná tabuľa ÚJD SR

1101-2022

č. konania: 1101-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 21.12.2021

dátum aktualizácie: 14.02.2022

Prílohy:

1101-2022_SpravneKonanie_1101-2022_Formulár o zverejnení Spk_ver01Feb2022.pdf
1101-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_043244_Mc.pdf
1101-2022_R058_2022_MaPa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022