Úradná tabuľa ÚJD SR

1101-2022

č. konania: 1101-2022

č. rozhodnutia: 133/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 21.12.2021

dátum ukončenia konania: 10.05.2022

dátum aktualizácie: 11.07.2022

Prílohy:

1101-2022_SpravneKonanie_1101-2022_Formulár o zverejnení Spk_ver02Júl2022.pdf
1101-2022_Rozhodnutie_133_2022_R_133_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023