Úradná tabuľa ÚJD SR

1100-2022

č. konania: 1100-2022

č. rozhodnutia: 144/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 21.12.2021

dátum ukončenia konania: 04.06.2022

dátum aktualizácie: 14.06.2022

Prílohy:

1100-2022_SpravneKonanie_1100-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 04 č. UJD SR 1100-2022 (3991-2021).pdf
1100-2022_SE_2022_013551_Ďu-anonymizovaná.pdf
1100-2022_R055_2022_GrOt_MaGa podpisane.pdf
1100-2022_SE_2021_043238_Mc-anonymizovaná.pdf
1100-2022_Rozhodnutie_144_2022_R144_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023