Úradná tabuľa ÚJD SR

11-2023

č. konania: 11-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.12.2022

dátum aktualizácie: 04.01.2023

Prílohy:

11-2023_SpravneKonanie_11-2023_Zv. inf. - Spis č. 11-2023_rev. 00 z 4. 1. 2023.pdf
11-2023_UradnyList_67_2023.pdf
11-2023_SE_2022_041478 UJD 21.12.2022_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 04.01.2023