Úradná tabuľa ÚJD SR

11-2023

č. konania: 11-2023

č. rozhodnutia: 72/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.12.2022

dátum ukončenia konania: 11.03.2023

dátum aktualizácie: 20.03.2023

Prílohy:

11-2023_SpravneKonanie_11-2023_Zv. inf. - Spis č. 11-2023_rev. 03 z 20. 3. 2023.pdf
11-2023_SE_2022_041478 UJD 21.12.2022_anonymizovaná.pdf
11-2023_Rozhodnutie_72_2023_Rozhodnutie_72_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023