Úradná tabuľa ÚJD SR

1097-2024

č. konania: 1097-2024

č. rozhodnutia: 40/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.10.2023

dátum ukončenia konania: 10.02.2024

dátum aktualizácie: 12.02.2024

Prílohy:

1097-2024_SpravneKonanie_1097-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1097-2024 3550_2023rev03.pdf
1097-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_012666_2023 UJD 13.10.2023.pdf
1097-2024_Rozhodnutie_40_2024_Rozhodnutie_40_2024.pdf

Aktualizácia: 12.02.2024