Úradná tabuľa ÚJD SR

1096-2024

č. konania: 1096-2024

č. rozhodnutia: 435/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.10.2023

dátum ukončenia konania: 18.01.2024

dátum aktualizácie: 26.01.2024

Prílohy:

1096-2024_SpravneKonanie_1096-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3549-2023 rev 03.pdf
1096-2024_SE_00082_012673_2023-anonymizovaná.pdf
1096-2024_Rozhodnutie_435_2023_Rozhodnutie_435_2023.pdf

Aktualizácia: 26.01.2024