Úradná tabuľa ÚJD SR

1093-2023

č. konania: 1093-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.12.2022

dátum aktualizácie: 23.12.2022

Prílohy:

1093-2023_SpravneKonanie_1093-2023_Formulár SpK_4193_2022_rev 00.pdf
1093-2023_R_359_2022_JaZu.pdf
1093-2023_žiadosť SE_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023