Úradná tabuľa ÚJD SR

1093-2023

č. konania: 1093-2023

č. rozhodnutia: 98/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.12.2022

dátum ukončenia konania: 28.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

1093-2023_SpravneKonanie_1093-2023_Formulár SpK_1093-2023_rev 03.pdf
1093-2023_žiadosť SE_anonymizovaná.pdf
1093-2023_Rozhodnutie_98_2023_Rozhodnutie_98_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023