Úradná tabuľa ÚJD SR

1092-2024

č. konania: 1092-2024

č. rozhodnutia: 404/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum ukončenia konania: 20.12.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2024

Prílohy:

1092-2024_SpravneKonanie_1092-2024_Formulár o zverejnení SpK 3538 rev. 03.pdf
1092-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_01548_012574_2023_Ďu.pdf
1092-2024_Rozhodnutie_404_2023_Rozhodnutie_404_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024