Úradná tabuľa ÚJD SR

1091-2024

č. konania: 1091-2024

č. rozhodnutia: 133/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum ukončenia konania: 10.04.2024

dátum aktualizácie: 15.04.2024

Prílohy:

1091-2024_SpravneKonanie_1091-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver03_15_4_2024.pdf
1091-2024_Rozhodnutie_67_2024.pdf
1091-2024_UradnyList_2573_2024.pdf
1091-2024_Rozhodnutie_409_2023.pdf
1091-2024_An_SE_00082_011914_2023_UJD_28.09.2023.pdf
1091-2024_Rozhodnutie_133_2024_Rozhodnutie_133_2024.pdf

Aktualizácia: 15.04.2024