Úradná tabuľa ÚJD SR

1089-2024

č. konania: 1089-2024

č. rozhodnutia: 144/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.10.2023

dátum ukončenia konania: 12.04.2024

dátum aktualizácie: 24.04.2024

Prílohy:

1089-2024_SpravneKonanie_1089-2024_Formulár o zverejnení SpK 3531 (1089) rev. 04.pdf
1089-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_012584_2023.pdf
1089-2024_Rozhodnutie_144_2024_Rozhodnutie_144_2024.pdf

Aktualizácia: 24.04.2024