Úradná tabuľa ÚJD SR

1085-2022

č. konania: 1085-2022

č. rozhodnutia: 109/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 16.12.2021

dátum ukončenia konania: 17.05.2022

dátum aktualizácie: 13.07.2022

Prílohy:

1085-2022_SpravneKonanie_1085-2022_Formulár o zverejnení SpK 1085 (3956) rev. 07.pdf
1085-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_043705_Mc.pdf
1085-2022_R392_2021_JaBr_MaGa podpisane.pdf
1085-2022_R076_2022_JaBr_MaGa podpisane.pdf
1085-2022_Rozhodnutie_109_2022_R109_2022_JaBr_MaGa.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023