Úradná tabuľa ÚJD SR

1079-2024

č. konania: 1079-2024

č. rozhodnutia: 6/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 06.10.2023

dátum ukončenia konania: 10.02.2024

dátum aktualizácie: 12.02.2024

Prílohy:

1079-2024_SpravneKonanie_1079-2024_Formulár SpK_UJD SR 1079-2024 (3486_2023)_rev 04.pdf
1079-2024_UJD SR 1079-2024 (3486-2023) ziadost o vydanie rozhodnutia EMO12.pdf
1079-2024_Rozhodnutie_6_2024_R 6_2024 UJD SR 1079-2024 (3486-2023).pdf

Aktualizácia: 12.02.2024