Úradná tabuľa ÚJD SR

1078-2022

č. konania: 1078-2022

č. rozhodnutia: 85/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.12.2021

dátum ukončenia konania: 19.03.2022

dátum aktualizácie: 21.03.2022

Prílohy:

1078-2022_SpravneKonanie_1078-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 1078-2022 (3941-2021).pdf
1078-2022_SE_2021_043074_Ga-anonymizovaná.pdf
1078-2022_SE_2022_007559_Ga-anonymizovaná.pdf
1078-2022_Rozhodnutie_85_2022_R85_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023