Úradná tabuľa ÚJD SR

1077-2022

č. konania: 1077-2022

č. rozhodnutia: 66/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.12.2021

dátum ukončenia konania: 28.03.2022

dátum aktualizácie: 30.03.2022

Prílohy:

1077-2022_SpravneKonanie_1077-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.05Mar2022.pdf
1077-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_043154_Ga.pdf
1077-2022_R389_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf
1077-2022_Rozhodnutie_66_2022_R_66_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023