Úradná tabuľa ÚJD SR

1076-2024

č. konania: 1076-2024

č. rozhodnutia: 14/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 04.10.2023

dátum ukončenia konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 02.02.2024

Prílohy:

1076-2024_SpravneKonanie_1076-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_1076-2024 rev.02 zo dňa 02.02.2024.pdf
1076-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK_3467-2023.pdf
1076-2024_Rozhodnutie_14_2024_14.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024