Úradná tabuľa ÚJD SR

1072-2023

č. konania: 1072-2023

č. rozhodnutia: 140/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum ukončenia konania: 26.05.2023

dátum aktualizácie: 31.05.2023

Prílohy:

1072-2023_SpravneKonanie_1072-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_4155-2022 rev.03 zo dňa 31.05.2023.pdf
1072-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4155-2022.pdf
1072-2023_Rozhodnutie_140_2023_140.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023