Úradná tabuľa ÚJD SR

1071-2023

č. konania: 1071-2023

č. rozhodnutia: 87/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum ukončenia konania: 30.03.2023

dátum aktualizácie: 31.03.2023

Prílohy:

1071-2023_SpravneKonanie_1071-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_1071-2023 rev.02 zo dňa 31.03.2023.pdf
1071-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4154-2022.pdf
1071-2023_Rozhodnutie_87_2023_87.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023