Úradná tabuľa ÚJD SR

1070-2023

č. konania: 1070-2023

č. rozhodnutia: 28/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum ukončenia konania: 24.02.2023

dátum aktualizácie: 28.02.2023

Prílohy:

1070-2023_SpravneKonanie_1070-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_4153-2022 rev.01 zo dňa 28.02.2023.pdf
1070-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4153-2022.pdf
1070-2023_Rozhodnutie_28_2023_28.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023