Úradná tabuľa ÚJD SR

1070-2023

č. konania: 1070-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum aktualizácie: 20.12.2022

Prílohy:

1070-2023_SpravneKonanie_1070-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_4153-2022 rev.00 zo dňa 20.12.2022.pdf
1070-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4153-2022.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023