Úradná tabuľa ÚJD SR

1070-2022

č. konania: 1070-2022

č. rozhodnutia: 16/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 14.12.2021

dátum ukončenia konania: 04.02.2022

dátum aktualizácie: 09.02.2022

Prílohy:

1070-2022_SpravneKonanie_1070-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.01Feb2022.pdf
1070-2022_Anonymizovaná žiadosť list SE_2021_042574_Mc.pdf
1070-2022_Rozhodnutie_16_2022_R16_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023