Úradná tabuľa ÚJD SR

1069-2022

č. konania: 1069-2022

č. rozhodnutia: 33/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 13.12.2021

dátum ukončenia konania: 12.05.2022

dátum aktualizácie: 25.05.2022

Prílohy:

1069-2022_SpravneKonanie_1069-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 04 č. UJD SR 1069-2022 (3929-2021).pdf
1069-2022_SE_2021_042116_Mc-anonymizovaná.pdf
1069-2022_R385_2021_GrOt_MaGa podpisane.pdf
1069-2022_Rozhodnutie_33_2022_R033_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023