Úradná tabuľa ÚJD SR

1068-2023

č. konania: 1068-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum aktualizácie: 21.12.2022

Prílohy:

1068-2023_SpravneKonanie_1068-2023_Formulár o zverejnení SpK akt. 00 Dec2022.pdf
1068-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_043322_Mc.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023