Úradná tabuľa ÚJD SR

1068-2023

č. konania: 1068-2023

č. rozhodnutia: 69/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum ukončenia konania: 07.03.2023

dátum aktualizácie: 13.03.2023

Prílohy:

1068-2023_SpravneKonanie_1068-2023_Formulár o zverejnení SpK akt. 02 Mar2023.pdf
1068-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_043322_Mc.pdf
1068-2023_Rozhodnutie_69_2023_Rozhodnutie_69_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023