Úradná tabuľa ÚJD SR

1065-2022

č. konania: 1065-2022

č. rozhodnutia: 62/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.12.2021

dátum ukončenia konania: 23.03.2022

dátum aktualizácie: 29.03.2022

Prílohy:

1065-2022_SpravneKonanie_1065-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev 03.pdf
1065-2022_list 1 blok 1TPP0001_14 vyd_rev0 v1.pdf
1065-2022_L_9418_2021_ZiMi podpisane.pdf
1065-2022_R387_2021_ZiMi.pdf
1065-2022_Rozhodnutie_62_2022_R062_2022_ZiMi_FrHe podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023