Úradná tabuľa ÚJD SR

1064-2024

č. konania: 1064-2024

č. rozhodnutia: 25/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.09.2023

dátum ukončenia konania: 06.02.2024

dátum aktualizácie: 20.03.2024

Prílohy:

1064-2024_SpravneKonanie_1064-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 1064-2024 (3409-2023) rev.03-ukončenie SpK.pdf
1064-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 1064-2024 (3409-2023).pdf
1064-2024_Rozhodnutie_25_2024_Rozhodnutie_25_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024