Úradná tabuľa ÚJD SR

1063-2024

č. konania: 1063-2024

č. rozhodnutia: 33/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.09.2023

dátum ukončenia konania: 06.02.2024

dátum aktualizácie: 20.03.2024

Prílohy:

1063-2024_SpravneKonanie_1063-2024_Formulár k SpK UJD SR č.1063-2024 (3408-2023) rev.03-ukončenie SpK.pdf
1063-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 1063-2024 (3408-2023).pdf
1063-2024_Rozhodnutie_33_2024_Rozhodnutie_33_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024