Úradná tabuľa ÚJD SR

1063-2023

č. konania: 1063-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.12.2022

dátum aktualizácie: 26.01.2023

Prílohy:

1063-2023_SpravneKonanie_1063-2023_Formulár o zverejnení UJD SR 1063-2023 (UJD SR 4142-2022)_akt. 01 zo dňa 26.01 2023.pdf
1063-2023_Rozhodnutie_36_2023.pdf
1063-2023_SE_2022_042359 UJD 13.12.2022v.pdf

Aktualizácia: 26.01.2023