Úradná tabuľa ÚJD SR

1062-2023

č. konania: 1062-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.12.2022

dátum aktualizácie: 28.12.2022

Prílohy:

1062-2023_SpravneKonanie_1062-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 4141-2022_Zverejnenie SpK_rev.00.pdf
1062-2023_SE_2022_042637 UJD 13.12.2022_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023