Úradná tabuľa ÚJD SR

1061-2023

č. konania: 1061-2023

č. rozhodnutia: 37/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.12.2022

dátum ukončenia konania: 14.02.2023

dátum aktualizácie: 14.02.2023

Prílohy:

1061-2023_SpravneKonanie_1061-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1061_2023 r.02 .pdf
1061-2023_SE_2022_042697 UJD 15.12.2022.pdf
1061-2023_Rozhodnutie_37_2023_Rozhodnutie_37_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023