Úradná tabuľa ÚJD SR

1059-2022

č. konania: 1059-2022

č. rozhodnutia: 11/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 09.12.2021

dátum ukončenia konania: 04.02.2022

dátum aktualizácie: 10.02.2022

Prílohy:

1059-2022_SpravneKonanie_1059-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver02.pdf
1059-2022_anonymizovaná žiadosť 3908-2021.pdf
1059-2022_Rozhodnutie_11_2022_R011_2022_BoNa_HoJu podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023