Úradná tabuľa ÚJD SR

1058-2023

č. konania: 1058-2023

č. rozhodnutia: 61/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 15.12.2022

dátum ukončenia konania: 02.03.2023

dátum aktualizácie: 06.03.2023

Prílohy:

1058-2023_SpravneKonanie_1058-2023_FoZ SpK_01_4137_2022_1058_2023_VUJE.pdf
1058-2023_Žiadosť_VUJE_4137_2022.pdf
1058-2023_Rozhodnutie_61_2023_R_61_2023(zmena_ZVnPM_LVnRPS_ VUJE)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023