Úradná tabuľa ÚJD SR

1058-2023

č. konania: 1058-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 15.12.2022

dátum aktualizácie: 03.01.2023

Prílohy:

1058-2023_SpravneKonanie_1058-2023_FoZ SpK_00_4137_2022_VUJE.pdf
1058-2023_Žiadosť_VUJE_4137_2022.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023