Úradná tabuľa ÚJD SR

1053-2024

č. konania: 1053-2024

č. rozhodnutia: 22/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 21.09.2023

dátum ukončenia konania: 01.02.2024

dátum aktualizácie: 01.02.2024

Prílohy:

1053-2024_SpravneKonanie_1053-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 1053-2024 (3367-2023) rev.03 - ukončenie konania.pdf
1053-2024_Anonymizovaná žiadosť k spisu 1053-2024 (3367-2023).pdf
1053-2024_Rozhodnutie_22_2024_Rozhodnutie_22_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024