Úradná tabuľa ÚJD SR

1052-2024

č. konania: 1052-2024

č. rozhodnutia: 21/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 20.09.2023

dátum ukončenia konania: 31.01.2024

dátum aktualizácie: 01.02.2024

Prílohy:

1052-2024_SpravneKonanie_1052-2024_Formulár k SpK UJD SR č.1052-2024 rev.03-ukončenie konania.pdf
1052-2024_Anonymizovaná žiadosť k spisu 1052-2024 (3364-2023).pdf
1052-2024_Rozhodnutie_21_2024_Rozhodnutie_21_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024