Úradná tabuľa ÚJD SR

1048-2022

č. konania: 1048-2022

č. rozhodnutia: 10/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.12.2021

dátum ukončenia konania: 02.02.2022

dátum aktualizácie: 09.02.2022

Prílohy:

1048-2022_SpravneKonanie_1048-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.01Feb2022.pdf
1048-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_042109_Ga.pdf
1048-2022_Rozhodnutie_10_2022_R_10_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023