Úradná tabuľa ÚJD SR

1047-2024

č. konania: 1047-2024

č. rozhodnutia: 68/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.09.2023

dátum ukončenia konania: 08.03.2024

dátum aktualizácie: 11.03.2024

Prílohy:

1047-2024_SpravneKonanie_1047-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 06 z 11.03.2024 - UJD SR 1047-2024 (3345-2023)_Ukončenie SpK.pdf
1047-2024_Žiadosť anonymizovaná.pdf
1047-2024_Rozhodnutie_68_2024_R_68_2024.pdf

Aktualizácia: 11.03.2024