Úradná tabuľa ÚJD SR

1047-2022

č. konania: 1047-2022

č. rozhodnutia: 15/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.12.2021

dátum ukončenia konania: 04.02.2022

dátum aktualizácie: 09.02.2022

Prílohy:

1047-2022_SpravneKonanie_1047-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 1047-2022_3882-2021rev02.pdf
1047-2022_Anonymizovaná žiadosťSE_2021_041636.pdf
1047-2022_Rozhodnutie_15_2022_R015_2022_320_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023