Úradná tabuľa ÚJD SR

1043-2024

č. konania: 1043-2024

č. rozhodnutia: 399/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.09.2023

dátum ukončenia konania: 09.01.2024

dátum aktualizácie: 11.01.2024

Prílohy:

1043-2024_SpravneKonanie_1043-2024_Formulár o zverejnení SpK 3325-2023_rev. 05 z 11.1.2024.pdf
1043-2024_Žiadosť_SpK 3325-2023_anonymizovaná.002.pdf
1043-2024_Rozhodnutie_399_2023_R_399_2023 MP.pdf

Aktualizácia: 11.01.2024