Úradná tabuľa ÚJD SR

1042-2023

č. konania: 1042-2023

č. rozhodnutia: 55/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 13.12.2022

dátum ukončenia konania: 27.02.2023

dátum aktualizácie: 28.02.2023

Prílohy:

1042-2023_SpravneKonanie_1042-2023_FoZ SpK_01_1042_2023_4109_2022_VUJE.pdf
1042-2023_Žiadosť_VUJE_4109_2022.pdf
1042-2023_Rozhodnutie_55_2023_R_55_2023(zmena_SOP_ VUJE)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023