Úradná tabuľa ÚJD SR

1042-2023

č. konania: 1042-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 13.12.2022

dátum aktualizácie: 03.01.2023

Prílohy:

1042-2023_SpravneKonanie_1042-2023_FoZ SpK_00_4109_2022_VUJE.pdf
1042-2023_Žiadosť_VUJE_4109_2022.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023