Úradná tabuľa ÚJD SR

1039-2023

č. konania: 1039-2023

č. rozhodnutia: 342/2022

účastník konania: DEFEX

dátum začiatku konania: 09.12.2022

dátum ukončenia konania: 04.01.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2023

Prílohy:

1039-2023_SpravneKonanie_1039-2023_1039-2023_(4103-2022)_Spravne_konanie_1039-2023_(4103-2022)_FoZ_SpK rev.02.pdf
1039-2023_4103-2022_Žiadosť.pdf
1039-2023_Rozhodnutie_342_2022_4103-2022_Rozhodnutie_Rozhodnutie_342_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023