Úradná tabuľa ÚJD SR

1036-2023

č. konania: 1036-2023

č. rozhodnutia: 35/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2022

dátum ukončenia konania: 14.02.2023

dátum aktualizácie: 14.02.2023

Prílohy:

1036-2023_SpravneKonanie_1036-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1036_2023 r.02 .pdf
1036-2023_SE_2022_041950 UJD 08.12.2022.pdf
1036-2023_Rozhodnutie_35_2023_Rozhodnutie_35_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023