Úradná tabuľa ÚJD SR

1035-2024

č. konania: 1035-2024

č. rozhodnutia: 15/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.09.2023

dátum ukončenia konania: 14.02.2024

dátum aktualizácie: 14.02.2024

Prílohy:

1035-2024_SpravneKonanie_1035-2024_Formulár o zverejnení ukončenia SpK rev. 04 UJD SR 1035-2024 3286-2023.pdf
1035-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_01441_011188_2023_Ga.pdf
1035-2024_Rozhodnutie_15_2024_Anonymizované rozhodnutie 15_2024.pdf

Aktualizácia: 14.02.2024