Úradná tabuľa ÚJD SR

1035-2023

č. konania: 1035-2023

č. rozhodnutia: 15/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2022

dátum aktualizácie: 20.01.2023

Prílohy:

1035-2023_SpravneKonanie_1035-2023_Zverejnenie rozhodnutia 15_2023 v SpK 1035-2023(4095-2022)rev02.pdf
1035-2023_Anonymozovaná žiadosť SE_2022_042049 UJD 08.12.2022.pdf
1035-2023_Rozhodnutie_15_2023_Rozhodnutie_15_2023.pdf

Aktualizácia: 20.01.2023