Úradná tabuľa ÚJD SR

1035-2023

č. konania: 1035-2023

č. rozhodnutia: 15/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2022

dátum ukončenia konania: 03.02.2023

dátum aktualizácie: 06.02.2023

Prílohy:

1035-2023_SpravneKonanie_1035-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1035-2023rev03.pdf
1035-2023_Anonymozovaná žiadosť SE_2022_042049 UJD 08.12.2022.pdf
1035-2023_Rozhodnutie_15_2023_Rozhodnutie_15_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023