Úradná tabuľa ÚJD SR

1034-2023

č. konania: 1034-2023

č. rozhodnutia: 20/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.12.2022

dátum aktualizácie: 20.01.2023

Prílohy:

1034-2023_SpravneKonanie_1034-2023_Zverejnenie rozhodnutia 20_2023 v SpK 1034-2023(4094-2022)rev02.pdf
1034-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_041579 UJD 07.12.2022.pdf
1034-2023_Rozhodnutie_20_2023_Rozhodnutie 20_2023.pdf

Aktualizácia: 20.01.2023