Úradná tabuľa ÚJD SR

1031-2023

č. konania: 1031-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.12.2022

dátum aktualizácie: 23.12.2022

Prílohy:

1031-2023_SpravneKonanie_1031-2023_SpK ÚJD SR 4086-2022_rev.1.pdf
1031-2023_SpK ÚJD SR 4086-2022 - anonymizovaná žiadosť.pdf
1031-2023_R_358_2022_KaPe.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023