Úradná tabuľa ÚJD SR

1031-2023

č. konania: 1031-2023

č. rozhodnutia: 106/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.12.2022

dátum ukončenia konania: 09.05.2023

dátum aktualizácie: 10.05.2023

Prílohy:

1031-2023_SpravneKonanie_1031-2023_SpK ÚJD SR 1031-2023_rev.4.pdf
1031-2023_SpK ÚJD SR 4086-2022 - anonymizovaná žiadosť.pdf
1031-2023_Rozhodnutie_106_2023_R_106_2023_KaPe.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023