Úradná tabuľa ÚJD SR

1028-2022

č. konania: 1028-2022

č. rozhodnutia: 47/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.12.2021

dátum ukončenia konania: 23.03.2022

dátum aktualizácie: 28.03.2022

Prílohy:

1028-2022_SpravneKonanie_1028-2022_Zv. inf. Spis_1028-2022 3836-2021_rev. 05 z 28.03.2022.pdf
1028-2022_R377_2021_NoTo_MaGa podpisane.pdf
1028-2022_SE_2021_039594_Ga - anonymizovaná.pdf
1028-2022_Rozhodnutie_47_2022_R047_2022_ToNo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023