Úradná tabuľa ÚJD SR

1026-2022

č. konania: 1026-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 02.12.2021

dátum ukončenia konania: 28.02.2022

dátum aktualizácie: 11.05.2022

Prílohy:

1026-2022_SpravneKonanie_1026-2022_FoZ SpK_01_1026_2022_VUJE.pdf
1026-2022_Žiadosť_VUJE_3834_2021.pdf
1026-2022_Rozhodnutie_50_2022_R50_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022