Úradná tabuľa ÚJD SR

1018-2024

č. konania: 1018-2024

č. rozhodnutia: 30/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.09.2023

dátum ukončenia konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 05.02.2024

Prílohy:

1018-2024_SpravneKonanie_1018-2024_Zv. inf.-Spis č. UJD SR 1018-2024_rev. 04 z 5.2.2024.pdf
1018-2024_SE_00082_010690_2023_UJD_4.9.2023_Anonymizov.pdf
1018-2024_Rozhodnutie_30_2024_Rozhodnutie_30_2024.002.pdf

Aktualizácia: 05.02.2024