Úradná tabuľa ÚJD SR

1011-2022

č. konania: 1011-2022

č. rozhodnutia: 77/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.11.2021

dátum ukončenia konania: 06.04.2022

dátum aktualizácie: 08.04.2022

Prílohy:

1011-2022_SpravneKonanie_1011-2022_Formulár o zverejnení SpK 1011 (3795) rev. 06.pdf
1011-2022_R370_2021_JaBrMaGa podpisane.pdf
1011-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_040045_Ďu.pdf
1011-2022_Rozhodnutie_77_2022_R77_2022_JaBrMaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023