Úradná tabuľa ÚJD SR

1010-2022

č. konania: 1010-2022

č. rozhodnutia: 32/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.11.2021

dátum ukončenia konania: 06.04.2022

dátum aktualizácie: 13.04.2022

Prílohy:

1010-2022_SpravneKonanie_1010-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 03 č. UJD SR 1010-2022 (3794-2021).pdf
1010-2022_SE_2021_040039_Mc.anonymizovanápdf.pdf
1010-2022_R_380_2021.pdf
1010-2022_Rozhodnutie_32_2022_R032_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023